Mobirise Site Builder

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
при здійсненні процедури митного транзиту

1. Вартість послуг (ВП) визначається окремо для кожного перевезення вантажу та розраховується за формулою:

                                   ВП = СМП× БВП × Кі

де:     СМП – сума митних платежів;

           БВП – базова вартість послуг;

Кі – коригуючий коефіцієнт ризиковості.


1.1. Базова вартість послуг (БВП) розрахована на одне перевезення, залежно від території (зони) перевезення вантажу та відстані митного транзиту:

№ з/п Зона перевезення Сума митних платежів БВП

       1.        

Зона R

будь-яка

при доставці/ розмитнені на відстань:

до 100 км

800 UAH

понад 100 км

1 400 UAH

       2.        

Зона B

1 – 10 000 EUR

0,50%, але не менше 29 EUR*

10 001 – 20 000 EUR

0,30%

20 001 – 60 000 EUR

0,20%

від 60 001 EUR

0,15%

3.

Зона BR

1 – 10 000 EUR

0,70%, але не менше 35 EUR*

10 001 – 20 000 EUR

0,50%

20 001 – 60 000 EUR

0,30%

від 60 001 EUR

0,25%

4.

Зона U

1 – 200 000 UAH

2,40%, але не менше 1 350 UAH

200 001 – 800 000 UAH

1,20%

від 800 001 UAH

0,60%

5.

Зона Т

1 – 15 000 EUR

0,50%, але не менше 19 EUR*

15 001 – 55 000 EUR

0,30%

55 001 – 100 000 EUR

0,20%

У випадку перевезення збірних, нестандартних, негабаритних, підакцизних товарів БВП розраховується індивідуально.

1.2. Залежно від розміру суми митних платежів, відстані митного транзиту та інших чинників, що впливають на ступінь ризику, до базової вартості послуг може застосовуватися коригуючий коефіцієнт ризиковості (Кі) в діапазоні від 0,05 до 3,00.

2. Підтвердженням згоди на отримання послуги за вартістю, зазначеною в Акті про виконання зобов’язань є оплата Замовником вартості послуг на поточний рахунок Виконавця.

*- оплата здійснюється в українській валюті (гривні) по курсу Національного Банку України на дату оплати.